Loading...
 Start Page
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ FACEBOOK ΕΩΣ 06.10.20: ΤΟ ΜΑΝΝΑ
Κλίκ για μεγέθυνση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ» ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗ
μπείτε στην σελίδα: 
"https://www.facebook.com/arapis3a/", λάβετε μέρος εύκολα και απλά και 4 τυχεροί θα κερδίσουν από 1 κιβώτιο με 15 προϊόντα «Το Μάννα» Τσατσαρωνάκη :

Συγκεκριμένα :

ΛΑΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 500ΓΡ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΡΙΘΙΝΟ 400ΓΡ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΡΙΘΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ 400ΓΡ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΙΚΑΛΗ 400ΓΡ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΟΜΜΕΝΗ 600ΓΡ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΧΑΡΟΥΠΙ 350ΓΡ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΛΑΔΟΠΑΞΙΜΑΔΑ ΣΤΑΡΕΝΙΑ 350ΓΡ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΡΙΘΑΡΟΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΕ ΧΑΡΟΥΠΙ 350ΓΡ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΡΙΘΙΝΟ ΚΡΟΥΤΟΝ 100ΓΡ – 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΚΡΟΥΤΟΝ 100ΓΡ – 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΛΑΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΛΑΤΙ 350ΓΡ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΛΑΔΟΚΟΥΛΟΥΡΟ ΧΑΡΟΥΠΙ 170ΓΡ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΛΑΔΟΚΟΥΛΟΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ 170ΓΡ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΑΡΑΠΗΣ ΜΑRKET ΕΠΕ»
Διοργανωτές διαγωνισμού: Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡKET ΕΠΕ», που εδρεύει στην Πάτρα, (οδός Καλαβρύτων και Μεγάλου Αλεξάνδρου 198) (εφεξής η «Διοργανώτρια»), έχει αναλάβει να διοργανώσει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «https://www.facebook.com/arapis3a/» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»):


 1. H εταιρεία «ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή να αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα ίσης αξίας αυτού, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 2. Διάρκεια διαγωνισμού: Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού της εταιρείας «ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ» καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 30/09/2020 και λήγει την 06/10/2020 και ώρα 23:59. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια θα καταστεί γνωστή μέσα από τη σελίδα της «ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ» στο facebook ‘‘https: //www.facebook.com/arapis3a/’’ και στο www.arapis3a.gr. Διευκρινίζεται ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Oι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της «ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ», ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

 3. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Πατρών, ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι θα επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο ‘‘ https://www.facebook.com/arapis3a/’’ για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Σε περίπτωση όμως που, παρά την ανωτέρω απαγόρευση, κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει το δώρο μόνο με την επίδειξη της έγγραφης συγκατάθεσης και αποδοχής του ασκούντος την γονική μέριμνα.

 4. Κανόνες Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει 6 ημέρες (30/09/2020 - 06/10/2020). Οι χρήστες καλούνται να να κάνουν like στην σελίδα ‘‘ https://www.facebook.com/arapis3a/’’ στο facebook, like και σχόλιο στην σχετική με τον Διαγωνισμό φωτογραφία. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής που ισοδυναμεί με ένα (1) σχόλιο (comment). Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να διαγράφει σχόλια και να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον κρίνει πως οι συμμετέχοντες δεν ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει τα δώρα.

 5. Κλήρωση-Ανάδειξη Νικητών: H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 07/10/2020 στα γραφεία του Διοργανωτή και τέσσερις (4) νικητές θα κερδίσουν από ένα κιβώτιο με 15 προϊόντα της εταιρείας «Το Μάννα» Τσατσαρωνάκη τα οποία ο εκάστοτε νικητής θα παραλάβει από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας Καλαβρύτων και Μεγάλου Αλεξάνδρου 198. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις (08/10/2020) με νέα ανάρτηση στον δικτυακό τόπο: ‘‘https://www.facebook.com/arapis3a/’’, και απάντηση κάτω από το σχόλιο του νικητή.

 6. Αποδοχή - Παραλαβή Δώρων: Οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν με μήνυμα στο inbox της σελίδας ή στο email της Διοργανώτριας εταιρείας, έως και 30/10/2020. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου κ.λ.π.), προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των δώρων αλλά και η συμπλήρωση της δήλωσης αποδοχής δώρου. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι δικαιούχοι-νικητές θα πρέπει να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο γνωστοποιηθεί από την Διοργανώτρια στο ‘‘https://www.facebook.com/arapis3a/’’ και στο www.arapis3a.gr. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται από τα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας στην Πάτρα και επί της οδού Καλαβρύτων και Μεγάλου Αλεξάνδρου 198 (έναντι Τ.Ε.Ι. Πατρών). Σε περίπτωση που δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του νικητή ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας με αυτόν ή ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ή ο νικητής δεν προσέλθει στα γραφεία της εταιρείας για παραλαβή του δώρου του την ημερομηνία που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει το σχετικό δικαίωμά του για παραλαβή του δώρου και η Διοργανώτρια εταιρεία θα διεξάγει εκ νέου κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή, με τους παρόντες όρους

 7. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωποπαγή και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 8. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης: Η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων/νικητών. Μετά την παραλαβή των δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας εταιρείας έναντι των νικητών παύει να υφίσταται. Επίσης, η «ΑΡΑΠΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕ» δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή ζημία ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 9. Προσωπικά δεδομένα : Προσωπικά στοιχεία – μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας), πρόκειται να συλλεχθούν από την εταιρεία, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 και δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές εμπορικές-προωθητικές ενέργειες ή για οποιαδήποτε άλλον σκοπό, ούτε θα κοινοποιηθούν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού Αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό τη δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

 10. Αποδοχή όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ Κατ’ οίκον...

Φροντίζουμε να σας εξυπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ!

 • Δωρεάν για παραγγελίες άνω των 25 ευρώ εντός Δήμου Πατρέων , με πληρωμή τοις μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα.
 • Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν στις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων

Σας δίνουμε τη δυνατότητα πληρωμής με ασύρματο POS

Ωράριο καταστημάτων:

8:00 - 21:00 Δευτέρα έως Παρασκευή,
8:00 - 20:00 Σάββατο.

Κυριακή κλειστά.

Εγγραφή στο newsletter για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας:

e-mail: arapis3a@otenet.gr
Αποστολή βιογραφικών: hr@arapis3a.gr

Login / Sitemap

© Copyright 2016 - 2021 ΑΡΑΠΗΣ 3Α SUPERMARKET